Een huisarts worden, wat is daar allemaal voor nodig?

Als men huisarts wil worden, dan zal men doorgaans een baan krijgen in een dokterspraktijk. Het is een zwaar beroep, want je moet dagelijks vele mensen zien en die hebben allemaal te maken met klachten. Maar het is natuurlijk ook een heel mooi beroep, omdat je mensen helpt bij deze klachten. Denk bijvoorbeeld aan een huisarts Lange Hilleweg, waar veel verschillende huisartsen werkzaam zijn om hulp te bieden.

Om huisarts te worden is het wel noodzakelijk om een flink traject af te leggen. Dat is natuurlijk belangrijk, omdat de huisarts veel af moeten weten van verschillende klachten. Het wordt ook wel generalisme genoemd. Deze arsten moeten in een vroeg stadium signaleren wat er precies aan de hand is en eventueel doorverwijzen naar een specialist.

Studie geneeskunde

Voordat er gedacht kan worden aan een carrière als huisarts, is het uiteraard eerst belangrijk om toegelaten te worden tot de studie geneeskunde. Hier is ieder jaar slechts beperkt plek, de toelating vindt plaats op basis van een loting. Het is daarnaast een vrij zware studie en iemand moet dus zeer gemotiveerd zijn om arts te worden.

Nadat de studie geneedkunde is afgerond, kan men ervoor kiezen om de specialisatie tot huisarts te gaan volgen. Hiervoor gaat men bijvoorbeeld in een praktijk werken / stage lopen om zo veel ervaring op te doen, maar ook is er een extra leertraject dat gevolgd moet worden. Dit gehele traject is er vooral op gericht om zich zo breed mogelijk te informeren over veel verschillende klachten en aandoening. Zo kan de aankomende huisarts in een vroeg stadium problemen en klachten signaleren, wat uiteindelijk zijn of haar taak is als huisarts. Bekijk ook Lange Hilleweg huisarts in Rotterdam:

Huisarts – Gezondheidscentrum Lange Hille
Lange Hilleweg 123
3073 BK Rotterdam